Kaj prinaša predlog za brezplačna kosila in kako ga lahko podprem s svojim podpisom?

Verjamemo, da je neposredna participacija državljanov in državljank del vsake demokratične družbe. Verjamemo, da najboljši predlogi nastajajo v komunikaciji z ljudmi. In verjamemo, da je dobre ideje treba prevajati v konkretno prakso.

Pred meseci smo odprli vprašalnik in ljudi spraševali o stiskah, povezanih z draginjo. Strah pred nezmožnostjo plačevanja položnic in skrb pred naraščanjem cen šolske prehrane sta bili najpogosteje izraženi skrbi. Ko smo začeli preučevati sistem zagotavljanja šolske prehrane smo ugotovili, da je zagotavljanje šolskega kosila urejeno zelo slabo. Trenutno je “urejeno” kot tržna dejavnost, cene so različne, število otrok, ki potrebujejo šolska kosila, vedno večje, cenzus za subvencioniranje pa jih dosega vsako leto manj – niti tiste družine ki živijo pod pragom tveganja revščine ne.

Zato smo pripravili spremembe dveh zakonov (Zakona o osnovni šoli in Zakona o šolski prehrani), s katerima:

  1. Zagotavljamo pravico do šolskega kosila za vse otroke.
  2. Družine razbremenjujemo največjega stroška povezanega z osnovno šolo.
  3. Otrokom z medicinsko predpisanimi dietami zagotavljamo ustrezne obroke.
  4. Onemogočimo outsourcing zagotavljanja šolske prehrane, ki znižuje kvaliteto in delavske pravice kuharjev in kuharic.
  5. Delamo korak k udejanjanju ideje zares brezplačne osnovne šole v kateri so vsi otroci enaki in noben otrok ni stigmatizirani zaradi socialnega položaja svoje družine.

Na ulice mest in vasi se odpravljamo za brezplačna šolska kosila, za brezplačno javno šolstvo, za vse otroke.

Zbrati moramo 2 krat po 5000 overjenih podpisov, za vsak zakon 5000. Zbirati jih začnemo 5. septembra 2022. Vse informacije kako lahko oddaš svoj podpis najdeš na tej strani.

ODDAJ PODPISA PODPORE BREZPLAČNIM ŠOLSKIM KOSILOM!

5 načinov oddaje podpisa podpore za brezplačna kosila za vse šoloobvezne otroke

Če želite več informacij in se podrobneje seznaniti z našim predlog, si lahko celotni besedili predlogov sprememb Zakona o osnovni šoli in Zakona o šolski prehrani preberete na spodnjih povezavah: