Za brezplacno javno solstvo

O PROJEKTU "ZA BREZPLAČNO JAVNO ŠOLSTVO"

Javna in dostopna osnovna šola, ki vsem otrokom zagotavlja enake možnosti, ne glede na njihov ekonomski položaj, je temeljni mehanizem solidarnosti v družbi. Žal pa javno osnovno šolo pri nas spremljajo številni finančni stroški. Ti vsako leto znova padejo na pleča staršev, ki so vsak začetek šolskega leta soočeni z visokimi cenami učbenikov, delovnih zvezkov, dni dejavnosti, šol v naravi in drugih aktivnosti. Stroški nekatere starše in njihove otroke pahnejo v hudo stisko in izključenost iz šolskih aktivnosti.

Šoloobvezni otroci trenutno torej nimajo zagotovljenih enakih možnosti za optimalni razvoj in šolsko uspešnost. To je v nasprotju s temeljnimi zakonsko opredeljenimi cilji vzgoje in izobraževanja pri nas. Luknje, ki bi jih na tem področju morala krpati socialna država, pa skušajo vsako leto znova blažiti številne humanitarne organizacije.

V Inštitutu 8. marec zato nadaljujemo z našimi prizadevanji za brezplačno javno osnovno šolo. V aprilu 2023  smo začeli s projektom Za brezplačno javno šolstvo. Namen projekta je priprava konkretnih sistemskih rešitev, ki bodo sledile cilju, da javno osnovnošolsko izobraževanje dejansko postane dostopno vsem učencem, ne glede na njihov ekonomski položaj. Le tako bomo korak bližje šoli, ki bo prostor enakosti. Kjer razlike med učenci ne bodo predmet stigme in stisk, sramu in izključevanja, ampak bodo predmet srečevanja in sklepanja prijateljstev med učenci.

K sodelovanju pri pripravi predlogov sistemskih rešitev smo povabili tudi najrazličnejše strokovnjake s področju vzgoje in izobraževanja, predstavnike humanitarnih organizacij in širšo javnost.

Konkretni cilji projekta so:

-          Oblikovanje zakonskega predloga, s katerim se bo v Sloveniji lahko postopoma uvedlo brezplačna učna gradiva za vse šoloobvezne otroke

-          Pridobitev podpore predlagani zakonski spremembi za postopno zagotovitev brezplačnih učnih gradiv v osnovnih šolah s strani relevantnih strokovnjakov s področja

-          Posredovanje obvestila Zagovorniku načela enakosti o diskriminatorni praksi zoper osnovnošolce na podlagi osebne okoliščine premoženjskega stanja in predlog uvedbe
postopka v primeru diskriminacije zoper Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Projekt “Za brezplačno javno šolstvo” je podprt s sredstvi programa Active citizens fund v Sloveniji.