REDEFINICIJA KAZNIVEGA DEJANJA SPOLNEGA NAPADA IN POSILSTVA PO MODELU JA POMENI JA

Kot nadaljevanje slovenske akcije #jaztudi, ki je razkrila številne neuspehe družbe pri preprečevanju
spolnega nasilja in sankcioniranju storilcev, smo februarja 2021 pripravili predlog spremembe
zakonske opredelitve spolnega nasilja in posilstva v kazenskem zakoniku. Takratna definicija je
namreč posilstvo in spolno nasilje opredeljevala na podlagi uporabe fizične ali psihične prisile za
doseganje spolnega ravnanja.

Takšna ureditev je izpuščala vse tiste situacije, ko storilcu za doseganje
spolnega ravnanja ni potrebno uporabiti sili, saj žrtev na primer od strahu ali presenečenja otrpne, ni
pri zavesti ali spi. Model prisile je zato žrtvam sporočal, da so si za nasilje krive same, saj se niso
upirale (dovolj). To seveda ne drži, za spolno nasilje je vedno kriv storilec. Z modelom ja pomeni ja,
torej modelom afirmativnega soglasja, pa je v jedru kaznivega dejanja odsotnost svobodne privolitve
v spolni odnos. To omogoča učinkovitejši pregon spolnega nasilja in učinkovitejšpe varstvo ustavne
pravice do nedotakljivosti telesa.

Pobudo za spremembo kazenskega zakonika smo naslovili na Državni zbor in 17. Februarja je pričel
teči 60-dnevni rok, v katerem smo morali zbrati 5.000 potrebnih overjenih podpisov. Podali smo se
na pot po Sloveniji, pridružilo se nam je nekaj manj kot 100 najrazličnejših prostovoljk in
prostovoljcev, ki so z nami stali pred upravnimi enotami, se z ljudmi pogovarjali o spolnem nasilju in
zbirali podpise.

V osmih dneh nam je uspelo in podpise smo želeli vložiti v Državni zbor. Pri tem pa
nas je prehitela vlada s svojim predlogom redefinicije posilstva in spolnega nasilja. Takoj za njimi pa
so naš predlog zakona vložile opozicijske stranke in zaradi tehničnih pomanjkljivosti zakona, ki ga je
predlagala vlada, je bil v Državnem zboru prvi obravnavan naš predlog, ki se je zavzemal za model ja
pomeni ja. 4. junija je bil v Državnem zboru naš predlog z odločno večino tudi potrjen.

Gre za velik družben premik k višjemu varstvu žrtev in razbijanju molka, ki spremlja spolno nasilje.

Več o zakonu in akciji na www.samojapomenija.si