Pravice niso samoumevne.
Potrebno jih je reflektirati.
Se jih zavedati.
Jih spoštovati.
Biti vedno znova pozoren na vse, kar jih ogroža.
Poznati zgodovinski kontekst njihovega sprejetja.
In razumeti njihovo izvajanje v praksi.

Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji vpisano v ustavo.
Je posledica prizadevanj gibanj, sindikatov, političark, ki so se povezali
ne glede na barvo stranke, ki ji pripadajo.
Svobodno odločanje o rojstvu otrok ni zapoved in ni prisila.
Je možnost transparentinih, dostopnih in jasnih postopkov.
Je ekonomska možnost, da se vsaka ženska lahko odloči, da bo imela otroka.
Je svoboščina, ki v Sloveniji uživa večinsko podporo.
In je dokaz solidarnosti, ki jo premoremo.

 

PRAVICA DO IZBIRE: PUBLIKACIJA

Publikacija raziskuje kako se do svobodnega odločanja o rojstvu otrok opredelujejo različne politične stranke.V njej najdete odgovore predstavnic in predstavnikov političnih strank na vprašanja, povezana z reproduktivnimi pravicami žensk, ter njihove analize. Z raziskavo smo želeli prikazati poglede na vprašanja o dostopnosti splava in kontracepcije, odnos politike do koriščenja porodniškega dopusta za očete in do drugih vprašanj, povezanih z reproduktivnimi pravicami in zdravjem. S tem smo želeli prikazati različne poglede na reproduktivne pravice v Sloveniji skozi oči aktualne politike in analizirati kako se je odnos do svoboščine spreminjal skozi zgodovino.

Poleg političnih strank so s prispevki sodelovali tudi Eva D. Bahovec, Dali Regent, Maruša Nardoni, Rajko Muršič in Lineo Matlakal.

Pravica do izbire PDF

 

MOJA ODLOČITEV

Pravice nam najlažje kršijo, če jih ne poznamo. Ker se o pravici do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v naši družbi ne govori pogosto, ženske pogosto ne vedo, kaj jim v postopkih pripada, kaj vse lahko od zdravniškega in drugega medicinskega osebja pričakujejo oziroma zahtevajo.

Prav zaradi zgoraj navedenih razlogov, se nam je v Inštitutu 8. marec ureditev spletne strani, ki bo imela vse potrebne podatke za osebe, ki so se znašle pred izkušnjo umetne prekinitve nosečnosti ali pa bi le želele pridobiti informacije, zdela nujna. Hkrati pa želimo storiti korak k razbijanju molka o splavu in k preseganju preživelih mitov.

Povezava: https://www.mojaodlocitev.si