VEČ O PREDLOGU SPREMEMB ZAKONA VARSTVU OKOLJA

V Inštitutu 8. marec smo skupaj z društvom Eko Anhovo in dolina Soče ter Civilno iniciativo Danes oblikovali spremembe Zakona o varstvu okolja, katerih glavni cilj je zagotoviti enako raven zaščite okolja in zdravja ljudi v okolici sežigalnic in naprav za sosežig z izenačitvijo standardov naprav za sosežig s standardi za sežigalnice. S sprejetem zakona bi se ukinili dvojni standardi in zmanjšalo onesnaževanje okolja ter zaščitilo zdravje prebivalcev in prebivalk v okolici naprav za sosežig.

Predlog zakona temelji na ustavnem načelu pravne države (2. člen Ustave), ki zahteva enako obravnavo prebivalk in prebivalcev na vsem območju države, ter udejanja ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja (72. člen Ustave), za kar je država dolžna skrbeti s sprejemom ustrezne zakonodaje, v kateri določi pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

Predlog zakona prav tako sledi previdnostnemu načelu kot temeljnemu načelu evropske in slovenske okoljske politike. Previdnostno načelo nalaga, da se politika ali ukrep ne sme izvajati, če obstaja možnost, da bi lahko povzročil škodo javnosti ali okolju in če o vprašanju, politiki ali ukrepu še ni nobenega znanstvenega soglasja. Prav tako nalaga, da je uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in proizvodov ali izvedba drugih posegov v okolje dopustna le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi. O škodljivih vplivih nižjih okoljskih standardov za naprave za sosežig, kot veljajo za sežigalnice, ne obstaja zgolj dvom o ustreznosti take ureditve, ampak obstaja praktični konsenz zdravstvene in okoljske stroke, da je taka ureditev škodljiva, kar zahteva takojšnje ukrepanje.

Celoten predlog zakona, ki med drugim prinaša izboljšanje obratovalnega monitoringa škodljivih emisij, si lahko preberete spodaj.

Če se nam želite aktivno pridružiti in pomagati, da bo zakon sprejet in čist zrak zagotovljen vsem prebivalcem Slovenije, se nam javite prek obrazca: https://forms.gle/KrzTFYkG7z3VgbVP6.

5000 overjenih podpisov za vložitev zakona v državni zbor začnemo zbirati 1. septembra.